Welcome To Weblog PostMan Iran

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد... (حسین پناهی)

سخنان زیبا از بزرگان
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٤  کلمات کلیدی:

ویکتور هوگو

سخنانی زیبا از ویکتورهوگو

تفکر

الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان پیدا کرد و حقایق را جز در اعماق فکر نمی‌توان یافت.

 

*****************************

اعتماد به نفس

نمی دانید تا چه حد اعتماد به نفس باعث اعتماد به هر چیز دیگر می‌شود.

 

*****************************


 

بدبختی

بدبختی مربی استعداد است.

 

*****************************

دشمن

کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی‌توانند دوست بدارند.

 

*****************************

دوستی

بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.

کنفوسیوس

سخنانی از کنفوسیوس

مردان بزرگ

مرد بزرگ دیر وعده می‌دهد و زود انجام می‌دهد.

 

***************************

وظیفه

وظیفه را در درجه اول و ثمره ای را که از آن باید چید در درجه دوم باید شمرد.

 

***************************

نیکی

تو نیکی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیکان همچو باد است و بدان همچون گیاه، هرجا باد بوزد گیاه به ناچار سرفرود می‌آورد.

 

***************************

مشورت

با کسانی که به راه دیگری می‌روند مشورت کردن بی‌فایده است و نشان بی‌خردی است.

 

***************************

کار

در شغلی که به تو محول نیست، اندیشه و تدبیر مکن.

فیثاغورث

سخنانی زیبا از فیثاغورث

سخنوری

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

 

*********************************

سعادت

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

 

*********************************

کار

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه اکثر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.

 

*********************************

فرصت

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.

افریقا

چند مثل زیبای آفریقایی

قضاوت

آنچه یکی را می‌گریاند ممکن است دیگری را به خنده اندازد.

 

************************

قدرت

سکوت بزرگترین قدرتهاست.

 

************************

قانون

وقتی به رئیس قبیله می‌گویی سرپایی خود را فراموش کرده ای بایستی آن را فوری برایش بیاوری.

 

************************

دانایی

از کوه قدم به قدم بالا می‌روند، ثروت اندک اندک به دست می‌آید و دانایی کم کم حاصل می‌گردد.

 

************************

زیبایی

در زیباترین هلو ممکن است کرم باشد.